Responsable d’incidència i seguiment de polítiques contra la segregació escolar 2

Responsable d’incidència i seguiment de polítiques contra la segregació escolar

La Fundació Jaume Bofill busca un responsable d’incidència i seguiment de polítiques contra la segregació escolar. El seu repte consisteix en aconseguir que els municipis de Catalunya despleguin polítiques efectives contra la segregació escolar, condició indispensable per a que les escoles Magnet acompleixin la seva finalitat desegregadora amb èxit.

Haurà de fer un seguiment exhaustiu del desplegament de mesures contra la segregació escolar en municipis de Catalunya (detecció prèvia d’alumnat amb NESE, planificació de l’oferta escolar, distribució de places NESE, gestió de l’escolarització, gestió de la matricula viva) i transformar aquesta informació en conclusions i estratègies clares i concises de cara a poder desenvolupar una tasca d’incidència política de suport al projecte d’Escoles Magnet.

Haurà de treballar amb un alt grau d’autònoma i amb iniciativa, i reportarà als caps del projecte Magnet i al cap de projectes de polítiques educatives referent.

Principals funcions i responsabilitats a desenvolupar:

Disseny d’instruments de recollida d’informació i de sistemes d’agregació d’indicadors.
Planificació de visites i entrevistes amb l’objectiu de recollir informació clau i evidenciar de manera crítica aspectes de millora.
Desenvolupament d’entrevistes a informants clau, i indagació i recollida d’informació que aporti evidències clares sobre el grau de compromís efectiu de les polítiques públiques amb la segregació escolar.
Elaboració de conclusions clares, concises i orientades a l’acció sobre l’estat del compromís de les polítiques públiques amb el combat contra la segregació escolar i amb el projecte Magnet.
Generació d’una visió global i estratègica sobre com les polítiques públiques poden millorar la reducció de la segregació escolar i complir amb les condicions necessàries per a l’èxit de les escoles Magnet.
Desenvolupament d’un rol d’incidència pública des de l’evidència i el coneixement, que facin aflorar les mancances i aspectes clars de millora de les institucions públiques.
Elaboració de documentació i productes amb conclusions clares i concises, i mobilització d’aspectes de millora clars cap a les institucions, de cara a fer més efectiu el combat contra la segregació escolar.

Oferim

Ser membre de l’equip d’una institució capdavantera en la recerca, el debat i la innovació educativa, implicant-se en la mobilització reflexiva, les xarxes de professionals i la utilitat de coneixement.
Incorporació immediata.
Jornada laboral de 40 hores.
Retribució en funció de l’experiència i vàlua aportada.
Contracte lligat al projecte de segregació escolar, planificat inicialment fins a finals de 2021.

Detalle Oferta:


Area de trabajo:

Otra área
Comunidad Autónoma:

Cataluña

Provincia:

Barcelona

Población:

Barcelona

Duración Contrato:

Fins a finals de 2021
Jornada

Jornada Completa

Tipo de contrato

Contrato Por Obra Y Servicio

País:

España

Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Mínimos:

Competències necessàries

Llicenciatura preferentment en ciències socials, polítiques, econòmiques, dret, periodisme o de ciències de l’educació.
Idiomes: castellà, català i anglès fluït.
Rigorositat en la recollida de dades, així com en la construcció i manteniment de sistemes d'indicadors.
Passió per la millora de l'educació i la reducció de les desigualtats educatives.
Comprensió del sistema educatiu, especialment en la seva articulació a nivell territorial i municipal.
Forta capacitat analítica i d’interpretació de dades.
Capacitat d’orientar-se a resultats i a la resolució de problemes.
Intuïció política i capacitat de negociació.
Motivació per la incidència política.
Capacitat de comunicar de manera crítica i assertiva.
Autonomia, iniciativa i capacitat d’auto organització.
Perseverança en la cerca d’informació i en el seguiment de les polítiques públiques desenvolupades per institucions públiques.
Bona expressió oral i escrita.
Capacitat d'orientació estratègica.
Visió global, visió de política pública.
Es valorarà experiència en posicions similars: think tanks, entitats d'advocacy o similar.

Experiencia Mínima:

Más de 6 años

Estudios mínimos:

Diplomatura

Situación Académica:

Dominio de Informática:

Título obtenido:

Centro / Institución:

Oferta laboral Aquí=>>=>>

Ir arriba