Pràctiques d'Investigació de Mercats a la Unitat de Model Turístic i Recerca de l'Agència Catalana de Turisme 2

Pràctiques d’Investigació de Mercats a la Unitat de Model Turístic i Recerca de l’Agència Catalana de Turisme

L'estudiant adquirirà competències de treball en operacions estadístiques de base quantitativa (operacions estadístiques oficials) i de base qualitativa (operacions d'investigació de mercat pròpies).

Les seves funcions principals seran les següents:
– Seguiment de l'operació d'enquestació al turista “Baròmetre de Satisfacció”
– Seguiment de l'operació d'enquestació al turista Estudi de Marca
– Seguiment de les operacions d'enquestació que es produeixin durant l'any.
– Maquetació dels informes descriptius resultats de les operacions estadístiques
– Treball anàlisis de Big data a partir de bases de dades de comportament del turista.

Detalle Oferta:


Area de trabajo:

Investigación de mercados
Comunidad Autónoma:

Cataluña

Provincia:

Barcelona

Duración Contrato:

10 meses
Jornada

Mañanas

Tipo de contrato

Contrato Laboral En Prácticas

País:

España

Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Mínimos:

Titulació universitària en Sociologia,Estadística o similar

Coneixements generals
-Metodologia d'enquestes des de l'execució del plantejament teòric fins a la recollida de la informació
-Tècniques d'investigació quantitatives (anàlisi estadística multivariant, tècniques d'agrupament de dades, etc)
-Tècniques estadístiques per mesurar i avaluar les expectatives i la satisfacció del client.
-Coneixement teòric i pràctic dels models de referència sobre avaluació de satisfacció i la qualitat del servei, com per exemple les tècniques SEVQUAL, SERVPERF, DAFO o millora de la fidelitat del client
-Mètodes de dissociació de les dades

Competències
-Treball en equip
-Responsabilitat amb les tasques a desenvolupar
-Metòdic/a i ordenat/da
-Flexiblilitat en les tasques a realitzar

Idiomes
-Català
-Castellà
-Anglès
-Es valorarà francès

Ofimàtica
-Word, Excel, PowerPoint i Access
-Coneixements teòrics i pràctics de programari especialitzat per al tractament estadístic de dades i llenguatges de programació associats (SPSS, STATA,R o equivalents)

Experiencia Mínima:

1 año

Estudios mínimos:

Grado

Situación Académica:

En curso

Dominio de Informática:

Título obtenido:

Centro / Institución:

Coche propio:

Oferta laboral Aquí=>>=>>

Ir arriba