ENGINYER INDUSTRIAL/SISTEMES TÈRMICS 2

ENGINYER INDUSTRIAL/SISTEMES TÈRMICS

Eurecat precisa per al seva UT WEEI un enginyer especialitzat en sistemes tèrmics energètics, integració de d’energies renovables i valorització de residus per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada i innovació.
Les tasques a desenvolupar seran:
– Execució de projectes de recerca aplicada, incloent tasques d’experimentació, modelització i simulació.
– Elaboració de noves propostes i ofertes.

Detalle Oferta:


Area de trabajo:

Energías renovables
Comunidad Autónoma:

Cataluña

Provincia:

Barcelona

Población:

Manresa

Duración Contrato:

Indefinido
Jornada

Jornada Completa

Tipo de contrato

Contrato Indefinido

País:

España

Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Mínimos:

– Formació en Enginyeria industrial, especialitat termoenergètica, termomecànica o similar.
– Capacitat per a la formulació i resolució de problemes.
– Coneixements de software de modelat tèrmic i tractament de dades, especialment en MATLAB i TRNSYS
– Capacitat per a la planificació, organització i gestió de projectes
– Habilitats personals: Treball orientat a objectius i resultats. Capacitat de treball en equip. Bona comunicació orals i escrita. Motivació per l’aprenentatge continu.
– Idiomes: nivell alt de català o castellà i anglès.

Experiencia Mínima:

5 años

Estudios mínimos:

Ingeniería Superior

Situación Académica:

Dominio de Informática:

Título obtenido:

  • Grado en Ingeniería Industrial y Automática
  • Grado en Ingeniería de la Energía

Idiomas Requeridos:

  • Catalán

    Escrito: Principiante (A1) –
    Hablado: Principiante (A1) –
    Traducción: Principiante (A1)

Centro / Institución:

Coche propio:

Tengo permiso de conducir:
B

Oferta laboral Aquí=>>=>>

Ir arriba