ADMINISTRADOR ERP 2

ADMINISTRADOR ERP

A Vmark Software portem serveis de valor afegit dins de la cadena de valor automotriu focalitzant-nos en els entorns de IT, enginyeria, seguretat i protecció de dades.

Actualment cerquem un Administrador de ERP per un important projecte IT de llarga durada.

La funció principal serà la gestió del manteniment correctiu i evolutiu dels diferents ERP’s del Grup, donant suport al conjunt d’usuari:

OBJECTE
– Assegurar la disponibilitat i bon funcionament dels ERP’s del Grup
– Vetllar per una documentació actualitzada dels processos dels ERP’s
– Minimitzar els temps de parada dels sistemes d’informació
– Assegurar una formació de qualitat als usuaris

FUNCIONS I RESPONSABILITATS

– Donar d’alta i gestiona els rols i usuaris dels ERP’s del Grup

– Donar suport a l’usuari i gestiona les incidències obertes relacionades amb els ERP’s (nivell 1) fins a la seva resolució i tancament

– Identificar possibles incidències dels ERP’s documentar-les, enviar-les al proveïdor i fer el seguiment fins a la seva resolució

– Parametritzar els ERP’s per adaptar-los a les noves necessitats del negoci o canvis normatius parametritzant el sistema general i els fitxers mestres existents o creant-ne de nous

– Parametritzar les regles comptables dels ERP’S

– Analitzar les necessitats sol•licitades pel negoci aplicant els coneixements de processos i tecnològics

– Gestionar els mòduls de QRS (gestió i creació de documents), QAE (gestió i emmagatzematge de la documentació) i QMS (gestió i creació de emails) des de Quiter (DMS)

– Crear el material de formació i formar als usuaris en la ERP

– Documentar els sistemes d’informació i procediments inter i intra departamentals del Grup

– Participar en els projectes que es posen en marxa des de el departament i que impacten en els sistemes d’informació del Grup

– Coneix els procediments interns del departament i vetllar pel seu compliment

– Participar de forma proactiva en la millora dels processos de treball associats al seu lloc
FORMACIÓ

Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió

EXPERIENCIA
2 anys treballan amb ERP’s (consultor o implantador)

APTITUDS

– Coneixements d’ERP’s (fonaments, estructuració, processos). Es valoraran molt, els coneixements amb el ERP Quiter AutoWeb.
– Coneixements de processos empresarials
– Comptabilitat bàsica
– Coneixements d’anàlisis funcional
– Coneixements sobre organitzacions i la optimització de processos
– Tecnològiques:
o Llenguatge SQL
– Coneixements ofimàtics avançats

COMPETENCES
Pro activitat
Compromis
Mètode i organitzación
Treball en equip
Capacitat d’anàlisi

Oferim:
• Desenvolupament de la carrera i seguiment personalitzat al client.
• Estabilitat: projecte molt estable i de llarga durada.
• Sou: bones condicions salarials d’acord amb la teva experiència.
• Incorporació immediata.

Detalle Oferta:


Area de trabajo:

ERP. CRM. Business Intelligence
Comunidad Autónoma:

Cataluña

Provincia:

Barcelona

Población:

Barbera Del Valles

Duración Contrato:

larga duración
Jornada

Jornada Completa

Tipo de contrato

Contrato Temporal

País:

España

Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Mínimos:

Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió

2 anys treballan amb ERP’s (consultor o implantador

Experiencia Mínima:

Más de 2 años

Estudios mínimos:

Diplomatura

Situación Académica:

Dominio de Informática:

Título obtenido:

Centro / Institución:

Oferta laboral Aquí=>>=>>

Ir arriba